Skip links

UX

Tags

年輕人將改變整個消費模式?

User Experience: 現時消費市場的中堅分子是指千禧世代及年輕人,他們的口味及工作環境主宰了很多行業的「生死」。尤其是在互聯網、智能手機的普及、「Mobile First」的趨勢下,要數碼轉型亦要懂得風向。 年輕人除了著重產品的本身外,他們還會看重選購過程,令消費行為產生變化。很多時候他們寧願租賃多於擁有,同時亦喜歡能便利生活的網上服務。有報告顯示,18-29歲年齡組用的送餐服務比例多於整體年齡層,因而減少光顧快餐店。這情況,好像有幾十年歷史的燒臘飯店都會安裝,甚至已經在用外賣送餐柯打機及電子收款終端來增加生意。簡單來說,即是用戶體驗(User Experience;UX)的另一種體現。
Tags

PayMe 會喺香港跑出嘅原因有兩個?

PayMe 成功原因又點止兩個。電子錢包逐漸普及,就連師奶仔攻打四方城 ? 都用電子錢包嚟找數、追數。咁就證明咗電子錢包已經成功改變平民對支付嘅諗法,除咗年青人之外亦被大眾接受。 市面上而家有多款電子錢包,各電子錢包推出唔同優惠去搶市場佔有率。而香港人一直以「眉精眼企」見稱,就算面對各方面嘅優惠攻擊,亦無損 PayMe 喺各階層嘅佔有率。師奶都揀 HSBC 香港名牌,咁我地點會唔跟呢? 這是如何做到的? 現時香港主要嘅電子錢包以 HSBC PayMe 或 WeChat 為主要交易工具。兩者各有各好處,多去內地工作或旅遊嘅人可能會喜歡 WeChat 帶來跨境互換貨幣嘅好處,亦都因為中國大陸以 WeChat 為主,所以方便。而
Tags

55 個 User Experience UX專用名詞

好多 Graphic Designer 都希望成功轉型做 Digital Product 嘅 UXUI Designer。如果你都有同樣想法,咁你就要儲底呢個 post (55 個 User Experience (UX) 專用名詞)。 1. User Experience (UX)